Prawo do odstąpienia od umowy i gwarancje

Nasze Prawo do odstąpienia od umowy jest wyświetlane tylko w języku włoskim, proszę przełączyć się na język włoski klikając na włoską flagę w prawym górnym rogu, aby je wyświetlić. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące warunków, prosimy zapytać nas, a my wyjaśnimy. Poniższy tekst jest tylko tłumaczeniem i może nie być dokładny:

Jak przez D.L. nr 206/2005 o prawie do odstąpienia od umowy, kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, zawierającego imię i nazwisko, adres geograficzny oraz, jeżeli jest dostępny, numer telefonu i faksu oraz e-mail. W tym celu mogą Państwo skorzystać z przedstawionego poniżej formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie można wysłać:

- e-mail, na adres [email protected]

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy z naszej oferty), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwroty te będą dokonywane przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiłeś inaczej; w każdym przypadku nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów w związku z takim wykupem. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu wykazania przez konsumenta, że zwrócił towar, jeśli nastąpiło to wcześniej.

Prosimy o odesłanie towaru lub dostarczenie go do Hobo Coin bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zwrócą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednim kosztem zwrotu towaru będzie dostarczenie do Państwa ładunku przez wybranego przez Państwa przewoźnika. Koszt ten szacuje się na około 7 euro.

Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z manipulacji przy towarze w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i działania towaru.

OSTATNI RODZAJ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Typ formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 49, ust. 1, lit. h)

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Odbiorca:

[email protected]

Niniejszym powiadomieniem odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Posortowany w dniu:

Otrzymany w dniu:

Nazwa klienta:

Adres klienta:

Podpis klienta (tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w formie papierowej):

Data:

GWARANCJA ZGODNOŚCI Z PRAWEM

W przypadku wadliwej zgodności produktu zgodnie z art. 129 Kodeksu Konsumpcyjnego, zastosowanie będzie miała gwarancja prawna, o której mowa w art. 130 i 132 Kodeksu Konsumpcyjnego. Mają Państwo prawo do naprawienia, bez kosztów, zgodności towaru poprzez naprawę lub wymianę. W przypadku, gdy te środki zaradcze zawiodą, masz prawo do odpowiedniego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Użytkownik będzie podlegał tym prawom, jeśli nie zgłosi Hobo Coin wady w ciągu 2 miesięcy od daty jej wykrycia. Hobo Coin jest odpowiedzialny, gdy wada zgodności wystąpi w ciągu 24 miesięcy od dostarczenia produktu. Powództwo o stwierdzenie wad, których Hobo Coin nie zdołał ukryć, przysługuje w każdym przypadku w ciągu 26 miesięcy od dostarczenia produktu.

Użytkownik, lub odbiorca zamówienia, jest proszony o sprawdzenie statusu przesyłki i produktów w momencie dostawy.

W przypadku nieprawidłowości w przesyłce (uszkodzone lub otwarte opakowanie, itp.) i / lub zamówionych produktów (brakujące, wadliwe lub uszkodzone produkty), Ty lub odbiorca zamówienia musi zwrócić produkty do Power Coin zgodnie z procedurami opisanymi powyżej. Nieprzestrzeganie prawidłowej procedury wyklucza wszelkie działania wobec przewoźnika i / lub Hobo Coin, w tym prawo do realizacji zamówienia i / lub zwrotu zamówionych produktów.

Ty, lub odbiorca zamówienia, możesz alternatywnie zadzwonić do Biura Obsługi Klienta Hobo Coin pod numer 340.9960906, aby dowiedzieć się, jak zwrócić produkt lub uszkodzone, niezgodne z zamówieniem i / lub wadliwe produkty. Procedura zwrotu uszkodzonych, niezgodnych i / lub wadliwych produktów zostanie wskazana przez Dział Obsługi Klienta Hobo Coin i będzie przestrzegana. W przeciwnym razie nie będziesz mógł domagać się zwrotu lub wymiany danych produktów.

 

Produkt dodany do listy życzeń